Νομικά στο Design

Περιγραφή μαθήματος

Όνομα διδάσκοντος: Ιωάννης - Ιάκωβος ΠαραδείσηςΠεριεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (τέως Νομικά στο Design) διδάσκονται πρακτικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του designer. Κυρίως εξετάζεται το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, copyright, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), αλλά αναλύονται και ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, θέματα συμβάσεων μεταξύ εταιριών, επαγγελματικά δικαιώματα των σχεδιαστών και γενικότερα των «δημιουργών», προστασία προσωπικών δεδομένων.

Στη ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία που μοιράζονται κατά καιρούς στο μάθημα, παλαιότερα θέματα εξετάσεων καθώς και ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, τις εργασίες και τις εξετάσεις:
https://eclass.aegean.gr/courses/511142/

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
:
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στον βιομηχανικό σχεδιαστή βασικών νομικών γνώσεων σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το επάγγελμά του. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει στην πράξη τις βασικές νομικές έννοιες που θα έχει διδαχθεί, ιδίως στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.