Επιστροφή στην πρώτη σελίδα                        ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Δικηγορικό Γραφέιο Γ. Παραδείση
Ερμούπολη - Σύρος

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζονται, σημαντικά νομοθετήματα ευρήτερου ενδιαφέροντος, τα οποία είναι δυσεύρετα στο ιντερνέτ:

Σε πλήρες κείμενο: Σύνταγμα, Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας    [ Έκδοση ΔΣΑ 2007 με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις]


Αρχείο OpenOffice.org      (Διαβάζεται είτε με τον επεξεργαστή κειμένου OpenOffice, είτε εγκαθιστώντας σχετικό plugin σε Microsoft Office / Word )
Αρχείο Word    (συμπιεσμένο σε μορφή .zip)ΝΟΜΟΣ 3536/2007 : Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  [Nόμος περί αλλοδαπών]

[  Σχετικό site Υπουργείου Εσωτερικών]

Τον Κωδικοποιημένο νόμο 3536/2007 καθώς και όλες τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών θα βρείτε στην ιστοσελίδα
https://sites.google.com/site/adeiadiamonis/ η οποία έχει κατασκευαστεί από υπαλλήλους Δ/νσης Αλλοδαπών σε αποκεντρωμένη Διοίκηση.ΝΟΜΟΣ 4072/2012  :  Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων -
Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

[Νόμος για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και για τις εμπορικές εταιρείες: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ]

Αρχείο html


ΝΟΜΟΣ 3528/2007 : Νέος Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας - Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.


Αρχείο PDF
Αρχείο html


  Π.Δ. 129/1989 "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος"    [ Προσοχή, έχει τροποποιηθεί !!! ]


Αρχείο PDFΝΟΜΟΣ 2121/1993 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα κλπ -
Κωδικοποιημένος όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το νόμο 3524/2007


Αρχείο doc
Αρχείο html